Tag: הפעלה לילדים בצק סוכר

סדנת בצק סוכר – הפעלה ביום הולדת

הפעלה של יצירה בבק סוכר היא כיף גדול ! יש משהו בעבודה עם החומר המתוק הזה שגורם לילדים ולילדות להיות מאד יצירתיים. בניגוד למצופה שעודף הסוכר יגרום לפעילות יתר, הילדים יושבים מאד מרוכזים ועובדים עם בצק הסוכר לפי שלבי העבודה, כל אחד בעצמו עד לקבלת התוצאה הסופית. בסדנה כל ילד או ילדה מקבל ערכה שלמה ליצירת הדמות עליה מסכמים מראש.… Read more →